Skjut på låtsas i Lycksele, vinn en jakt på riktigt i Sörmland!

Välkommen till vårt tält på Utemässan, 26-28 maj 2023 på Gammplatsen i Lycksele. Tävla om en tvådagarsjakt i Sörmland när du registrerar din mejladress och spelar Gaim.

Alla registrerade deltagare tävlar om jakten och extra gott skytte premieras med pris i montern.

Mer info om jakten och anmälan: qrco.de/bdyJBA

Du kan också köpa böcker till halva priset i vår monter, tex. ”Din väg till jägarexamen”, ”Passa, flå och stycka”,”Eftersök”, ”Jaktskytte”, och ”Viltköttet – Förberedelser och tillagning”.

Du kan även bli medlem och självklart bjuder vi på kaffe.

Välkommen!


Distriktsårsmöte JRF Västerbotten

Varmt välkommen till Jägarnas Riksförbunds årsmöte distrikt Västebotten.

Tid: 18 mars kl. 10.00
Plats: Vi träffas i Tuvträsk byastuga, (1 mil från Lycksele, väg 365 mot Åsele).Kaffe från kl. 09.30.

  • 10.00 Föreläsning om Älgen – Skogen och ÄBIN.
  • 12.00-13.00 Lunch, distriktet bjuder.
  • 13.00-15.00 Årsmötesförhandlingar.
  • 15.00 Kaffe

Alla medlemmar och övriga intresserade är varmt välkomna!

Distriktsstyrelsen


Det blev ett lyckat årsmöte på Ansia i Lycksele lördagen den 4 februari.

Vi riktar ett stort tack till Solveig Larsson som var mötesordförande samt till alla medlemmar som närvarade vid mötet.


Välkommen till årsstämma för Avdelning JRF Västerbotten

Lördagen den 4 februari kl 10.00 på Ansia Lycksele.


Skrivelse till Länsstyrelsen om att öka björnjakten

Skrivelse som JRF distrikt Västerbotten har sänt in till Länsstyrelsen för att få öka björnjakten.
Läs skrivelsen här
(PDF-filen öppnas i nytt fönster)


Utemässan 2022 27-29 Maj Lycksele på Gammplatsen.

Jan Sandin Ordförande för Landsbygdens Jägare Avdelning JRF Västerbottens Inland nr. 07 Distrikt 24 får tacka alla funktionärer som hjälpte till vid utemässan och skapade förutsättningarna till denna succé.
Cirka 80 nya värvade medlemmar. Stor succé! Tack alla!

Mässan har varit lyckad och jag vill tacka samtliga funktionärer och medlemmar som närvarade på mässan i Lycksele. Jag vill även rikta ett tack till Förbundsordförande Solveig Larsson och Emma Olsson från kansliet som var närvarande.

/Jan Sandin


Årsstämma Järarnas riksförbund Västerbottens distrikt

Välkommen till årsstämma den 19 mars kl 10.00-15.00, plats ANSIA i Lycksele.
Det kommer bli föreläsning och frågestund med Erik M. Runsesson om renmarksutredningen kl 10.00-11.00.
Medborgarskolan medverkar för att ge information om vårt samarbete.

Hälsningar Tobbe


Bokslut och Revisionsberättelse för år 2021


Kallelse till Avdelningsstämma 2022

Ladda ner kallelse och dagordning för mötet här!
Klickbar länk till Zoommötet: https://us06web.zoom.us/j/81503875042


JRF tackar alla som hjälper vilt och minskar risk för viltolyckor.

Petter och Alfred Åkebo i Gubböle har sett till att 27 balar ensilage kommit ut och aptiten är god hos matgästerna! Dagens leverans skedde med hjälp av Sten Sandgren och bandvagn.


Kallelse till årsstämma 2021

Vid årsmötet kommer Solveig Larsson att berätta om Länsstyrelsens förslag till antal björnar, lo och järv som de vill ska gälla och beslutas vid VFD på onsdag.


Skapa värden istället för förstöra.

JRF kräver kraftigt ökad licensjakt på björn.

Jägarnas Riksförbund distrikt Västerbotten har överklagat Länsstyrelsens beslut att enbart tillåta att 25 björnar får fällas i årets björnjakt. Vi anser att minst 95 björnar ska få fällas och att jakten ska få ske i hela länet. Då skulle länet närma sig, det av viltförvaltningsdelegationen, fastställda förvaltningsmålet på 350 björnar och behovet av stor skyddsjakt i rennäringens kalvningsområden minska.

Läs överklagan här (PDF)


Stämma 14 mars 2020

JRF distrikt Västerbotten genomförde stämma i lördags i Anumark, Umeå med ett 30 tal deltagare. Stämman genomfördes i konstruktiv och positiv stämning under ledning av stämmordförande Conny Sandström. Sten Sandgren, vice ordförande, inledde stämman och en tyst minut hölls till minne av distriktets ordförande Anders Stenmark, som avled mars 2019. Till ny distriktsordförande valdes Torbjörn Oscarsson, från Slussfors, Storuman och Sten Sandgren kvarstår som vice ordförande. Ett stämmouttalande om älgförvaltning antogs (klicka här för att läsa).


Jägarexamen Vindeln via ABF

Kursledare Jan Sandin påbörjad 2019-12-16


Överklagan beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2019

Läs mer här (PDF)


Utemässan 2019

Jan Sandin Ordförande för Vindeln/Lycksele får tacka alla funktionärer som hjälpte till vid utemäsan och skapade förutsättningarna till denna succe. Ca 100 nya medlemmar värvades. Stor succé! Tack alla!


Utemässa Lycksele 31 maj – 2 juni 2019

Anna, Robert sköter om Svedea. Maria, Silje från Jägarnas Riksförbund, Sven-Ingvar, Göte, Ronny, John-Erik och Östen.


Jägarexamen i samarbete mellan JÄGARNAS RIKSFÖRBUND och ABF.

Startade 2019-02-12 i Lycksele. 6 st deltagare varav 3 kvinnor. Provskrivning 4/6. Sedan börjar skytteträning med Tony Eklundh som kursledare.


Eftersöksutbildningen 27-28 april

Helgen 27 – 28 april genomfördes i Gubböle grundkurs i eftersök med hund i strålande väder. De 9 deltagarna kom från hela länet och bland hundraserna fanns både jakthundar och brukshundar representerade. Hundförarna utbildades i teori och praktisk spårning utifrån Per ”Bula” Kristofferssons och Danne Törnströms bok Eftersök, teknik-juridik-hundar-skytte. Kursledare var Johan Jonsson, Mats Helgesson och Solveig Larsson, som är certifierande kursledare i eftersöksutbildning av Jägarnas Riksförbund.  Hela kursen; teori, praktik och förplägnad fick höga betyg av kursdeltagarna. Alla deltagare diplomerades med intyg över genomförd kurs.


Eftersöksutbildning med hund 27-28 april i Gubböle

När olyckan är framme – såväl inom jakten som i trafiken – ställs jägaren och hundarna på prov. Eftersök är en svår konst som kräver rätt förberedelser, rätt utrustning och i de flesta fall en fungerande spårhund.
Vi använder materialet Eftersök med Per ”Bula” Kristoffersson och utbildningen sträcker sig över 2 dagar. Kursen innefattar bland annat juridik, hunden, spårträning, skytte, spårplatsträning och mycket annat.

Datum: 27-28 april 2019 Plats: Gubböle

Anmälan mail: 

Ni som redan anmält er – skicka anmälan igen via mail, tack!
(ange om ni vill köpa bok till rabatterat pris)

Pris 1500 kr exkl bok, men inklusive förtäring och material

Frågor: Sten Sandgren 070 66 33 044

Välkomna till 2 intressanta dagar gärna med hund!


Kvällsmötet med Karl Hedins föredrag i Vännäsby 19 mars

JRF distrikt Västerbotten höll ett mycket lyckat öppet kvällsmöte tisdag 19 mars i Vännäsby (2 mil från Umeå) med 240 besökare som kom och lyssnade på Karl Hedins föredrag om äganderätt, bristande rättsstat och viltförvaltning (särskilt rovdjur). De juridiska turerna kring hantering av misstankar avseende olaga jakt på stora rovdjur engagerade åhörarna särskilt och många frågor ställdes. Behovet av att återinföra tjänstemannaansvar blev uppenbart. Även nuvarande älgförvaltning diskuterades. Karl inledde mötet med sång som övergick till allsång och under fikapausen underhöll musiker Östen Hedman. Moderator vid mötet var Conny Sandström.

Arrangemanget skedde tillsammans med skogsföretaget Martinsson som stod för lokal och bjöd på fika, så arrangemanget var gratis för åhörarna.


Välkommen till föredraget ”Stadskuppen” med Karl Hedin.

Datum: Tisdag 19 mars
Tid: 19.00
Plats: Festplatsen Vännäsby
Vägbeksrivning: Nöjesvägen 10

Inbjudan (PDF-fil)


SLU kommer att medverka på JRF Distrikts årsmöte i Lycksele.

Lördag 16 mars kl 10.00
Information kommer att ges om klövviltsförvaltningen


Lägesrapport viltförvaltning februari 2019

Lägesrapport viltförvaltning 20190228 (Öppnas som PDF i nytt fönster)


64 st nya medlemmar under Åsele marknad 13-15 juli 2018 – fullständig succé!

Ordförande Jan Sandin tackar Martin, Svedea Damerna Ann/Anna. Ronny, Nille samt Solveig & Sten för ett grymt boende med enormt hög klass samt bra läge.
Mässan kunde inte bli bättre väl mött alla samt en trevlig sommar.


Lyckad skjutövning med JRF på Ringaborgs skjutbana den 18 juni 2018.

9 deltagare, fint väder och med mycket trevlig stämning.

Nästa skjutövning blir måndagen den 23 juli 2018 kl. 18.00


Utemässan Lycksele 26-27 maj 2018

Utemässan i Lycksele blev en stor succé! Avdelning Vindeln/Lycksele nr. 07 lyckades värva 190 nya medlemmar till JRF.

Ordförande Jan Sandin tackar alla funktionärer för ett utomordentligt utfört arbete.
Ett stort tack även till Svedeas funktionärer för att de valde att närvara med oss på utemässan.


Eftersöksutbildningen i Gubböle 5-6 maj

I strålande väder första helgen i maj genomfördes 2 dagar intensivutbildning i eftersök i Gubböle med 6 olika hundraser och 8 hundförare. Utbildningen utgick från JRF´s utbildningsbok i eftersök som tagits fram med hjälp av Per ”Bula” Kristoffersson. Eftersöksutbildningen omfattade teknik, juridik, hundar och skytte och de engagerade deltagarna lärde sig lägga olika spår, tolka skottplats och genomföra olika spårövningar med sina hundar. Den uppskattade eftersöksutbildningen leddes av JRF-certifierade instruktörerna Mats Helgesson, Johan Jonsson och Solveig Larsson och de 8 hundförarna fick diplom på genomgången eftersöksutbildning i JRF´s regi. Ett stort tack till både deltagare och de kunniga instruktörerna från JRF distrikt Västerbotten!


Justerat protokoll Årstämman 2018

Klicka för att se protokollet här (öppnas i ny flik)


Bättre regelverk ger ökad möjlighet att nå mål i älgförvaltningen!


Välkommen att delta i vårens eftersöksutbildning som genomförs den 5-6 maj.


Hur förvaltar vi älgstammen?
– En inspirationskväll om hur vi når målen i älgförvaltningen


JRF vill ha brunstjakt på älg

2018-03-29

Bild: Bertil Pettersson, JRF

Jägarnas Riksförbund (JRF) vill slopa brunstuppehållet i älgjakten även i Västerbotten och får medhåll från skogsägarna. Jägareförbundet vill i sin tur behålla uppehållet för att inte störa älgarna under parningsperioden.

I Jämtland slopades brunstuppehållet i älgjakten. Läs om det här:
I Västerbotten görs dock fortfarande ett avbrott av septemberjakten på älg. Från den 25 september och under den första veckan i oktober är det ett brunstuppehåll.
Slopas brunstuppehållet ges möjlighet att ha älgjakt under ytterligare två veckor i september-oktober under bra förhållanden.
– Det ökar möjligheten att nå de avskjutningsmål som finns i förvaltningsplanerna, konstaterar Sten Sandgren, känd älgjägarprofil i Västerbotten och vice distriktsordförande för JRF.

Ger två extra älgjaktshelger
De flesta tar ut semester för att kunna vara med under början av septemberjakten på älg.
– Slopas brunstuppehållet blir det möjlighet för fler att jaga under de två helger som infaller under perioden, konstaterar han.
Företrädare för JRF ser inget problem med att jaga älg under parningsperioden.
”Vi kan konstatera att för en rad andra svenska djurarter verkar inte samma etiska diskussion gälla, då vi jagar till exempel hare, räv och lodjur under deras brunstperiod. Vidare är brunstjakt efter kronhjort en väldigt utbredd jaktform i stora delar av Europa”, skriver bland andra JRF-basen Solveig Larsson i ett debattinlägg som publicerats i flera dagstidningar.
Debattartikeln kan läsas här:

Jaktprov kan göras ändå
Sten Sandgren konstaterar i sin tur att även hundklubbarna vill behålla brunstuppehållet för att kunna ha fritt fram för jaktprov under den perioden.
– Det här är inget problem i praktiken eftersom proven oftast är på vardagar och älgjakten främst sker på helgerna så här långt in i september-oktober. Det är heller inget problem att få fram provrutor för tävlingar på helger, tycker Sten Sandgren.
Ju längre sammanhängande älgjakt det är, desto större möjligheter finns att gå in och skjuta bort enstaka skadegörande älgar som förstör för skogsägare.
– Blir det anhopningar av sådana älgar kan man plocka bort de individerna utan att behöva ansöka om skyddsjakt, påpekar Sten Sandgren.

Älgjakt till sista januari
Därmed är det också motiverat att ha älgjakt fram till sista januari, resonerar JRF-företrädarna.
”Jägarna är fullt kapabla att själva avgöra när kylan är för sträng, eller snön är för djup för att kunna bedriva en etiskt riktig jakt”, skrivs det i debattartikeln.
I praktiken är det få älgar som skjuts i december-januari, påpekar Sten Sandgren.
När det gäller säsongen 2017/18 fälldes 84 procent av älgarna i Västerbotten under älgjaktens åtta första veckor i september och oktober. Under december och januari fälldes endast fem procent av säsongens älgar.
Det är inte etiskt försvarbart att jaga dräktiga älgkor under december och januari, invänder en del jägare.

”Lika dräktig i okrober som i januari”
”Det vi vet med säkerhet är att en älgko är lika dräktig i oktober som hon är i januari”, svarar JRF-företrädarna.
Det hävdas även att köttkvaliteten är sämre under brunsten, jämfört med resten av säsongen.
”Detta stämmer bara delvis. Tjurarna får en försämrad köttkvalitet, medan hondjur och kalvar förblir i princip opåverkade under brunsten”, skriver bland andra JRF:s förbundsordförande.

Januariälgar blir minkmat
Däremot kan Sten Sandgren bekräfta att det inte finns efterfrågan på älgkött när det gäller älgar som fällts runt årsskiftet. Det handlar om att älgarna då gått över till annat foder och har sin vinterdiet.
– Det är ett problem att inget slakteri vill ta emot älgar den tiden på året. Då blir köttet minkmat och är nere på fyra kronor kilot, säger Sten Sandgren.
– För att bättre ta tillvara på det fina viltköttet är det i så fall bättre att fortsätta älgjakten under brunstuppehållet, tillägger han.

ANDERS LJUNG

https://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/jrf-vill-ha-brunstjakt-pa-alg-20180329/


Välkomna på medlemsmöte!


Årsmötet Jägarnas Riksförbund, distrikt Västerbotten

Vi tackar Solveig Larsson och alla deltagare för det trevliga och väl genomförda årsmötet som hölls den 17 mars.


Årsstämma 2018

Alla intresserade hälsas välkomna att delta vid Jägarnas Riksförbund, distrikt Västerbottens årsstämma lördag 17 mars i Gamla Järnvägshotellet Vindeln.
Stämman börjar kl. 10 med årsmöte och efter lunch ca kl. 13 informerar Göran Ericson, SLU, om pågående intressant klövvilt forskning, där Nordmaling är en av platserna där flerartsförvaltning studeras.
 
Välkomna att delta vid distriktsstämman!
 
/Distriktsstyrelsen
Anders Stenmark, ordförande

Motionen om älgjakten antogs av årsstämman på JRF Vindeln/Lycksele.


Årsstämman 20 januari för JRF avd Vindeln/Lycksele blev en bra stämma.

Förbundsordförande Solveig Larsson informerade om JRF verksamhet, rovdjur, älgskötselsamverkan och avskjutning i allmänhet.
Studier och jägarexamensfrågor mm blev några av de förslag som framfördes för kommande verksamhetsår.
Vi pratade om utbildningar för snaror och fällfångst.
Det påtalades vikten av alla typer av eftersök på skadat vilt.

Vi var överens om att ungdomsverksamheten behöver förbättras.

En inlämnad motion som tillstyrkts av avd.styrelsen angående slopad uppehåll i jakten på älg under brunstuppehållet sept-okt antogs av avd.årsstämman och går vidare till distriktets årsstämma 17 mars i Vindeln.

Trubaduren/Estradören Östen Hedman framförde strängaspel och sång på ett skojfriskt och trevligt sätt.

Stämman avslutades med en god lunch i Ruselegården på Gammplatsen Lycksele

//John-Erik


Vargjägare känner sig hotade

Solveig Larsson i Expressen Live 2018-01-05


Jägarnas Riksföbund Avd. Vindeln/Lycksele nr. 07 kallar till årsstämma.


Växande viltstammar ger ökad skyddsjakt

30 november 2017

Som en följd av skadorna orsakade av växande stammar av kron- och dovvilt har Regeringen den 30 november beslutat att ändra Jaktförordningen för att möjliggöra skyddsjakt på eget initiativ efter kalvar av kron- och dovvilt under perioden 1 juli till den 15 april. Skyddsjakten får bedrivas på fält med oskördade grödor samt i skogsplanteringar. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2018 och sker som en direkt följd efter skrivelser från Jägarnas Riksförbund.

-Det här är ett trendbrott och första gången på länge som vi ser tecken på enklare regler för jakt och mindre byråkrati, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.
Som den enda jaktorganisationen har Jägarnas Riksförbund i samråd med andra areella näringar drivit frågan om jakt i skogsplanteringar vid sidan av förbundets arbete för en enklare jakt på kronvilt. De skötselområden som finns för kronvilt är till stor del dåligt fungerande och orsakar osämja mellan olika intressen. Därför är det särskilt intressant att Regeringen i sitt pressmeddelande konstaterar att det endast är i Skåne som det finns en välfungerande förvaltning, som till stor del bygger på principen om allmän jakt.

Jägarnas Riksförbund driver frågan om allmän jakttid för såväl kronvilt som älg. Det är bara genom frivillighet och samarbete mellan jägare och markägare som viltförvaltningen verkligen blir adaptiv. De nya reglerna om skyddsjakt på eget initiativ kommer att kunna komplettera en allmän jakttid, precis som sker för många andra arter.

-Visst är detta ett fall framåt, men den stora frågan om allmän jakt efter kronvilt är fortfarande inte löst. Istället för fler förvaltningsområden för fler arter behöver vi långa allmänna jakttider för allt vilt, avslutar Solveig Larsson.
Vid frågor kontakta:

Solveig Larsson – Förbundsordförande

Tel: 070 – 605 62 74

eller

Jens Gustafsson – Riksviltvårdskonsulent

Tel: 073-628 41 75

Fakta allmän jakttid och skyddsjakt

I Sverige jagas de flesta arterna, till exempel rådjur, vildsvin och dovvilt, genom så kallad allmän jakttid. Varje jägare eller markägare får då själv avgöra hur mycket vilt som får fällas. I de fall viltstammarna är väldigt stora kan detta kompletteras med skyddsjaktsbestämmelser och det är det som Regeringen nu beslutat om för dov- och kronvilt. Kronviltet är en av få arter som inte jagas under allmän jakttid utan inom skötselområden. Något som gör jakten svår, administrationen dyr och det leder till svårare jakt. Därför vill Jägarnas Riksförbund också få jaga kronvilt under en allmän jakttid.

Fakta kronvilt och dovvilt

Kronvilt och dovvilt, eller kronhjort och dovhjort som det ofta kallas, är två arter som är på kraftig uppgång i Sverige. Från att, för 10 år sedan, vara ett spännande nytt inslag för ett fåtal jägare har de expanderat i antal och orsakar på vissa ställen stora skador på både skog (kronvilt) och åkrar (både kron- och dovvilt). Årligen fälls i Sverige uppskattningsvis cirka 40000 dovvilt och 10000 kronvilt. Dovviltet finns huvudsakligen i södra Sverige, upp till Mälardalen medan kronviltet finns spritt över hela Sverige, förutom Gotland.


Debatt angående vargfrågan!

Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF), kommer imorgon torsdag (16/11) att debattera mot Torbjörn Nilsson, ordförande för Svenska Rovdjursföreningen (SRF) i Opinion Live på SVT1 kl. 22.00.

Detta angående artikeln som sändes ut 2017-11-11.

Ladda ner artikeln här (PDF)


SEGRAR QVINNOCAMPEN 2017

Marita Larsson åkte närmare 80 mil för att vara med på den enda tävling med kvinnliga ägare/delägare med sina stövare.

Qvinnocampen startades för 8 år sedan, och är rankat som näst största prov i landet. För att kunna genomföra ett så stort arrangemang måste det finnas drivna eldsjälar som lägger ner sin själ å massor med tid. Ingeborg Koivusaari är den person som drog igång tävlingen. Ingeborg är helt otroligt duktig på att fixa priser mm för utan henne har det inte gått arrangera tävlingen i 8 år. Intresset för tävlingen blir allt starkare, det visar de stigande anmälningarna de senaste åren. Jägarnas Riksförbund gick in som sponsor till qvinnokampen och den verksamhet som Västerbotten läns stövarklubb arrangerar 2017.

Här ses Ingeborg läsa upp innehållet i det finaste priset som segraren får nyttja hösten 2018. Priset består av 5 dagars jakt innom Vilhelmina kommun med fina harmarker å fina stugor att övernatta i. Marita med sin duktiga finskstövare Högbrons Pelle blev överlycklig av priset.


Över 64 st nya medlemmar under Åsele marknad – fullständig succé!

Ordförande Jan Sandin tackar alla medverkande för ett utomordentligt bra arbete:
Göte, Ronny, Nille, ICA-Martin med familj.


Incheckning på Åsele Camping

Avdelning Lycksele/Vindeln checkar in på Åsele Camping inför Åsele marknad 2017.


Som alltid är det viktigt är det viktigt att ta reda på all utrustning efter en mässa.
Väl mött!
/Ordf Jan Sandin


Damlaget vann över herrlaget under skjutkvällen på Ringaborgs skjutbana

10 juli 2017

Skjutkvällen som vi anordnade på Ringaborgs skjutbana fick en god uppslutning och blev mycket lyckad. Damlaget mötte herrlaget och givetvis vann damerna över herrarna i skjutning.
Vi tackar ICA-Martin för en grym fika: flera olika sorters korv som grillades och med alla tänkbara tillbehör.

Klicka på bilden för att förstora den:


Föreläsning av Per ”Bula” Kristoffersson

2 juli 2017

Ett 30-tal intresserade åhörare i Tuvträsk utmärkta Byagård  söndag 2 juli fick ta del av Per ”Bula” Kristofferssons expertkunskaper inom eftersök. Bula visade också på, hur i praktiken ett träningsspår läggs upp. Alla deltagare fick boken Eftersök, som Jägarnas Riksförbund  och Bula  skapat. Arrangör för informationsdagen var Jägarnas Riksförbund distrikt Västerbotten.


Skjutning Ringaborg

19 Juni

Martin, Janne, Kjell-Erik sköt så det knakade i vallen.


Förbundsstämma 2017 Jägarnas Riksförbund

Fredag 16 Juni – Söndag 18 Juni har genomförts i Hallands Län i Ullared.
God anda stabil och lugn stämning på årets stämma.
Motioner mottogs och behandlades utan dramatik med andra ord allt flöt på stabilt med enormt bra stämning.
Jan Sandin ordförande Vindeln/Lycksele med dess medlemmar får tacka vår Förbundsordförande Solveig Larsson för en exemplariskt utförd Förbundsstämma.


Utemässan i Lycksele

25-27 maj 2017

Utemässan i Lycksele blev en stor succe! Avdelning Vindeln/Lycksele nr. 07 lyckades värva 208 nya medlemmar till JRf.

 


Jaktiamässan

20 maj 2017

Det blev en bra jaktiamässan på Brattvals skjutbana ett 20tal nya medlemmar skrevs in i JRF i dag. Nya tag till veckan på utemässan i Lycksele.


Kostnad för jägarexamen

Information inlagd 2017-01-25
För mer information, gå in på fliken Jägarexamen


Utemässan i Lappland 27-29 maj 2016

Jägarnas Riksförbund Lycksele/Vindeln medverkade på Utemässan i Lappland 27-29 maj 2016.


Jägarnas Riksförbund informerar.

Torsdag 4 juni sammanträdde viltförvaltningsdelegationen Västerbotten. Jägarna representerades av ordinarie ledamot KG Abrahamsson vid mötet. Jägarnas suppleant Solveig Larsson närvarade vid mötet och hade yttranderätt men ej rösträtt och lämnar här några noteringar från mötet.
SLU informerade om ett nationellt forskningsprojekt som har en försöksplats på Järnäshalvön, Nordmaling, som är den nordligaste platsen, de 2 övriga är på viltrikare marker i syd/mellansverige. Försöken ska pågå i 6 år och titta på hur påverkan blir när flera klövviltsarter finns tillsammans på en yta. Tidigare forskning på klövvilt har hanterat en viltart åt gången. Bland annat kommer temporära hägn göras, dit inte viltet får vistas under del av år, för att utröna om påverkan av vilt är beroende på säsong. Årligen kommer vilttäthet och betestryck att bedömas och dna analys göras för att utröna vilket vilt som betat.
VFD mötets huvudpunkt var att besluta om förvaltningsplaner för de stora rovdjuren björn, lo och järv. Länsstyrelsen hade skickat ut förslag 6 dr före mötet. Principerna har presenterats i februari och vid JRF distriktsstämma fick stämman resonera om dem. Stämman beslöt att distriktet skulle driva att förvaltningsmål skulle vara lika med de mininivåer som Naturvårdsverket beslutat skall gälla för Västerbottens län, det vill säga 11 föryngringar för björn (110 st), 13,5 föryngringar för lo (ca 80 st) samt 23 föryngringar för järv (140 st). Eftersom rovdjursföryngringar varierar naturligt ganska mycket mellan år, innebär JRF syn att vi tillåter att mininivå underskrids vissa år, och då får vi inte förvalta med jakt. Vår syn är att det totala rovdjurstrycket blir så högt om rovdjursantalen får vara högre än mininivån att det hotar areella näringar samt beskattar bytesdjur så hårt att meningsfull jakt inte kan göras, och därför ska antalet vara så lågt som möjligt. Ett yttrande lämnades in och presenterade på mötet. Yttrandet bifogas på denna sida också.
Eftersom JRF inte har rösträtt på mötet och jägarnas ordinarie ledamot valde att i stort följa länsstyrelsen förslag, så blev beslutade förvaltningsmål 350 björnar, 23 föryngringar på lo (ca 150 st) samt 30 föryngringar på järv (ca 180 st). Samerna lade ett förslag på lägre förvaltningsmål, för björn ca 170, 20 föryngringar för lo samt 28 föryngringar för järv. Detta förslag fick inte medhåll i VFD, men samerna och LRF reserverade sig i förmån för de samiska lägre förvaltningsmålen. Jägarrösten blev lagd på 350 björn, 23 föryngringar lo och 30 föryngringar järv.
Övrigt presenterades preliminära inventeringsresultat och lo uppgår till 13,5 föryngringar, järv pågår och uppskattas uppgå mot 29 föryngringar när all inventering är gjord. En varg har kvalitetssäkrats i Sorsele, detta är färre än vanligt.

Ovanligt många skyddsjakter på björn har beviljats i år, på grund av problem för rennäringen, och 17 björnar har fällts. Av dem har 15 fällts väster om odlingsgränsen i sydvästra delen av länet. Länsstyrelsen meddelade att detta påverkar licenstilldelning av björn 2015. Min åsikt är att det inte behöver påverka, och vi kan tillåta variation kring förvaltningsmålet, som därtill ska enligt planen nås 2030.
Har du frågor kontakta gärna
Solveig Larsson ()
Suppleant VFD Västerbotten
070-6056274

Jägarnas Riksförbund Lycksele/Vindeln medverkar på Utemässan i Lappland 14-16 maj 2015

Succé! 155 nya medlemmar anslöt sig till JRF.

Medverkande:
Förbundsordförande Solveig Larsson och Ulf Kallin, Stig och Nils-Erik (Norrbotten) och Jägarnas Riksförbund Lycksele/Vindeln.

  


Publicerad 2015/02/11 06:53:32

PRESSRELEASE PRESSRELEASE PRESSRELEASE PRESSRELEASE

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik begär representation i Permanenta vargkommittén

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht(S) och miljö- och energiminister Åsa Romson(MP) deklarerade den 5:e februari att de avser att bilda en permanent vargkommitté med mål att få till stånd en långsiktig vargförvaltning. Med anledning av detta, begär Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik representation i denna kommitté.

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik – förkortas FNR – har följande syfte, citat från våra stadgar.

§ 1. Föreningens ändamål, Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik (FNR) är en svensk landsomfattande politiskt obunden organisation, med uppgift att verka för en rovdjurspolitik sådan att inga konflikter uppstår mellan stora rovdjur och människor, där de bor och bedriver sin verksamhet och näring. -slut citat.

Vi har för närvarande ca 18 500 medlemmar med tyngdpunkten i vargdistrikten på landsbygden. Medlemsantalet har stadigt ökat de senaste åren. FNR är helt finansierad av medlemsavgifter och drivs enbart med ideellt arbete. Våra medlemmar är fårfarmare, lantbrukare, jägare, hunduppfödare, hästfolk m.m. De är ofta medlemmar både i FNR och branschföreningar så som fåravelsföreningen, jägarorganisationer eller hundklubbar. Våra medlemmar utgör ett brett span av olika typer av naturbrukare påverkade av de växande rovdjursstammarna, och som ser ett värde i att organisera sig specifikt i en intresseförening för en bättre rovdjurspolitik.

Permanenta vargkommittén har som mål att ”få balans i vargpolitiken” samt att ”få till stånd en långsiktigt hållbar förvaltning av vargstammen”. En långsiktigt hållbar förvaltning av vargstammen är beroende av lokal acceptans – så som EU:s Art- och habitatdirektiv föreskriver. Som framgår av § 1 i FNR:s stadgar är detta helt i linje med vår strävan. För att kunna arbeta för våra medlemmars intressen begär vi att få representation i den Permanenta vargkommittén.

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

Mats Persson, ordförande tel. 073 804 2423 eller 08 444 4737

Årsmöte Avdelning Vindeln/Lycksele 2015-02-07 10.00 Hotell Forsen. Viting utskickad.

Årsmöte Västerbottens distrikt 2015-03-14 10.00 Hotell Forsen. Viting skickas samt förenings liv annons i Vk-Vf

Utemässan i Lycksele 2014 30-31 Maj 39 nya medlemmar.

20140531_132121
Landsbygdspartiet oberoende (LPo)
Det totala rovdjurstrycket är en belastning för stora delar av landsbygden idag. Vi kräver lokal förvaltning av samtliga stora rovdjur, bortsett från varg som vi inte vill ha frilevande över huvud taget. LPo säger nej till frilevande varg.
Avseende EU-medlemskapet anser LPo följande. EU-medlemskapet innebär att beslut som rör oss tas av människor långt borta från vår verklighet. Svenska förhållanden och beslut skall vi ta ansvar för själva. LPo vill att vi omförhandlar förutsättningarna för EU gemenskapen. Omförhandlingen skall följas av en folkomröstning angående fortsatt medlemskap om inte förhandlingarna ger önskat resultat. Vill du veta mer om LPo, besök vår hemsida www.landsbygdspartiet.se

Magnus Malmsten, riksdagskandidat Landsbygdspartiet oberoende

jrf bild

”Finns inga riktiga vargar”

Rovdjursmöte om vargens existens i Sverige. Från vänster Solveig Larsson, JRF, Eirik Granqvist, Kaj Granlund. Bernt Lindqvist, tidigare förbundsjurist, Kristian Olofsson, Fäbodbrukarna, Jörgen Jonsson, SSR, Nils Björklund, ordförande i Dalarna för Folkaktionen ny rovdjurspolitik Dalarna. Med på debatten var också Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Välbesökt vargdebatt i Lycksele

LYCKSELE Finns det ”riktig” varg i Sverige och hur påverkar den människan? Det var frågor som diskuterades när Jägarnas riksförbund (JRF) på lördagen anordnade en debatt om vargens existens i Sverige.

På rovdjursmötet som hölls på Hotell Lappland i Lycksele var många olika sidor representerade. De flesta ville dock se en minskning av vargstammen. – För oss är det uppenbart att vargen inte går att kombinera med de näringar som människan har, både jordbruk, skogsbruk och rennäringen och jakten drabbas av vargskador, säger Jägarnas riksförbunds ordförande Solveig Larsson. Uppskattningsvis beräknas det finnas 430 vargar i Sverige men Solveig Larsson tror att det är en grov underskattning. – Förtroendet för rovdjurspolitiken är mycket dålig och lagstiftningen måste luckras upp för att göra det enklare för näringen. Vi efterlyser ett lokalt rovdjursbeslut i dessa frågor, säger hon. Vargsakkunnige Eirik Grankvist går ett steg längre och menar att vi inte har några riktiga vargar i Sverige i dag. – I Sverige finns det knappast någon verklig varg kvar alls i naturen och det har gått otroligt snabbt. Det rör sig istället om hybrider, vargliknande individer som är ett resultat av medveten korsning av varg och hund, säger han. Eirik Granqvist redogör i sitt föredrag om varför DNA inte är tillräckligt när det kommer till att avgöra om en varg är en varg eller inte. – Junselevargen är ett typexempel på en hybrid, säger han. Under debatten fanns också samernas riksförbund och Fäbodbrukarna representerade. De säger att de i allt högre grad drabbas av en växande vargstam. – En varg kan skingra en renhjord över flera kvadratmil. Dessutom stressar en varg renarna på ett sätt som inte exempelvis lodjuren gör, säger Jörgen Jonsson, ordförande för SSR, Svenska samernas riksförbund. Nils Björklund, ordförande för Folkaktionen ny rovdjurspolitik Dalarna menar att det har ingen betydelse om det handlar om en hybrid eller en riktig varg. Skadorna blir lika stora oavsett. – I mina hemtrakter är det fler och fler jordbrukare och jägare som lägger av på grund av vargens ökning, säger han. Länsstyrelsens rovdjursansvarige Michael Schneider menade att det är viktigt att även våra svenska vargforskare är medvetna om frågeställningen kring hybrider i vargstammen. Däremot menar han att vi inte har ett stort vargproblem i Västerbotten. Bernt Lindqvist, tidigare förbundsjurist säger att det inte bara handlar om en ekonomisk fråga. – Vi pratar aldrig om att det är många husdjur som dödas av vargen och hur de får plågas till döds, säger han.

JRF-annons

Verket tillbakavisar uppgift om höjt ”varggolv”

”Miniminivån är 270 vargar”

Mark Marissink på Naturvårdsverket dementerar uppgifterna om att verket höjer målet för ”varggolvet”.

Det som såg ut som ytterligare en höjning av minsta antalet vargar i Sverige offentliggjordes på tisdagen. Men på Naturvårdsverket tillbakavisas uppgiften.

Svensk Jakt avslöjade vad Naturvårdsverket skrivit som förslag till länsstyrelserna: 270 vargar i Mellansverige och 60 vargar fördelat i norr och söder. Det skulle betyda 330 vargar i landet. Men den slutsatsen kan man inte dra, säger Mark Marissink, chef på enheten för natur och biologisk mångfald på Naturvårdsverket, i Jakt & Jägares webbradio. 270 som golv står fast Det tidigare beskedet om ett golv på 270 vargar står fast, enligt Marissink. – Så fort vi har återkommande föryngringar i norr och söder, kan vi anpassa nivån i det mellersta förvaltingsområdet. Tanken är inte att miniminivåerna tillsammans ska bli 330 vargar, säger Mark Marissink. Förslaget ska alltså inte ses som ytterligare en höjning av golvet för vargstammen, poängterar han. Hör inslaget här Om länken krånglar, hör inslaget på direktlänken: http://jaktreportage.se/vargsiffror.mp3

E-folder om JRF-nej till varg

I en e-folder förklarar Jägarnas Riksförbund (JRF) varför organisationen valt att säga nej till frilevande varg i Sverige. Ställningstagandet är djupt ideologiskt förankrat och handlar om att värna både landsbygden och jakten. ”Rovdjurens framfart hotar allmogejakten”, konstaterar JRF i foldern. Här kan du läsa foldern: Här hittar du även andra e-foldrar från JRF om till exempel vildsvin och älgförvaltning:

Rovdjursmöte i Lycksele

Den 17 maj arrangerar JRF Vindeln/Lycksele tillsammans med JRF Västerbotten ett möte kring rovdjursfrågan i Lycksele. Mötet hålls på Lycksele Hotell Lappland. På mötet finns debattpanel med JRF-ordförande Solveig Larsson, vargsakkunnig Eirik Granqvist, representanter från Folkaktionen Våga Vägra Varg, Svenska Samernas Riksförbund och Föreningen Sveriges Fäbodbrukare. Media, politiker och myndigheter kommer att bjudas in till mötet.
nordulv

Vill ha vargrevir i norr

Publicerad idag kl 09.08 (uppdaterad idag kl 09.27)

JAKT & FISKE Föreningen Nordulv vill att det tillåts bildas en serie vargrevir, som kan förbinda den svenska vargstammen med den finska.

Det är Jakob Norstedt-Moberg, ordförande i föreningen Nordulv, som beskriver tanken på nya revir i en intervju med Örnsköldsviks Allehanda. Nordulv vill att en serie revir tillåts förbinda vargstammen i söder med vargarna på den finska sidan. – 3-4 revir skulle räcka för att få kontakt. Men det har blivit ett ställningskrig. Hur det kommer att sluta är omöjligt att säga, men vi vill inget hellre än att man på ett vettigt sätt ska kunna komma fram till en kompromiss, säger han till ÖA. Föreningen Nordulv har kämpat för Junselevargen i flera års tid, en tik som har vandrat in från öster och därmed är genetiskt värdefull för den svenska vargstammen. Jakob Norstedt-Moberg har varit engagerad i Nordulv i drygt två års tid. Till vardags är han civilingenjör och arbetar bland annat med skärgårdsprojektet i Höga Kusten. Han är också aktiv Örnsköldsvikspolitiker och sitter för Miljöpartiet i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. – Jag har alltid varit naturintresserad, men kanske inte så aktiv. Jag ramlade faktiskt in i Ö-vikspolitiken just på grund av vargfrågan, för fyra år sedan. Men i Nordulv hittade jag en plattform för att kunna driva frågor på ett mer officiellt sätt. Nordulv har varit rättsligt aktiva i fallet med Junselevargen; de begärde inhibition av den beslutade skyddsjakten och har överklagat i flera instanser. – Just den juridiska delen, att kunna vara delaktig i en rättslig och demokratisk process för att säkerställa att beslut inte ska fattas i det fördolda, tilltalar mig mycket, säger Jakob Norstedt-Moberg. KATARINA ÖSTHOLM/allehanda.se LEIF WIKBERG/allehanda.se

”Vargen” Ransu fick ett sändarhalsband av vargforskarna från Finlands viltcentral. En undersökning vid Uleåborgs universitet av den fällda hannen visade att det i själva verket var en varghybrid med hundblod som korsats in för två generationer sedan eller tidigare.

Varghybrid fick sändarhalsband

2010 sköts en varghybrid i Finland som bar ett sändarhalsband. Forskarnas sändarmärkta ”varg”, som kallades Ransu, visade sig vara en varghybrid. Misstänkta för illegal vargjakt i Perho hävdar att de i själva verket skjutit tre varghybrider. De… Läs mer

Okänd varg härjar bland renarna i Robertsfors!

Marie Pott
2014-03-11

Under de senaste dagarna har varg rivit renar i Robertsfors, norr om Umeå i Västerbotten. Det är Malå sameby som äger renarna och de har trott att det var ett stort lodjur som angripit. Men i måndags fick renägare se vargen.

– Då fick vi svart på vitt. Vargen befann sig då mitt i området där vi har våra renar, säger renägaren Börje Stenlund, till Västerbottens-Kuriren. Det är inte klarlagt om vargen är tidigare känd eller om det är en nyinvandrad varg. En norsk varghanne befann sig i februari mellan Storuman och Lycksele. Den misstänks ha tagit sig ner till kusten. – Vi har varit ute och tagit prover på spillningen för att se om det rör sig om en känd individ. Vi har inte fått analysresultaten än. Men det ska bli intressant att se om det rör sig om samma varg, säger Michael Scheider, rovdjursexpert vid länsstyrelsen, till SVT Västerbotten.

Rovdjursföreningen mister bidrag

Svenska Rovdjursföreningen förlorar sitt årliga bidrag på cirka en miljon kronor från Naturvårdsverket. – Vi har valt att prioritera exempelvis klimatfrågan och då räcker inte pengarna till alla organisationer, säger Ingela Hiltula, chef på enheten för förvalning och bidrag på Naturvårdsverket
På lördagskvällen lades en tråd upp på Rovdjursföreningens facebooksida. Där citeras ett internt nyhetsbrev som skickats till medlemmarna. Ändrade förutsättningar ”Rovdjursföreningen har årligen fått ett organisationsbidrag av Naturvårdsverket. De flesta år har bidraget legat på en miljon kronor. Men mot slutet av 2013 så uppmärksammade föreningen att bidraget ej längre är möjligt att söka – Naturvårdsverket har utan att meddela oss ändrat förutsättningarna för vilka som kan söka bidraget. Naturvårdsverket kommer framöver att själva kontakta alla organisationer de vill ska kunna söka bidraget och Svenska Rovdjursföreningen är inte en av dessa organisationer. Alla organisationer som blivit beviljade bidraget året dessförinnan har fått möjligheten att söka det, förutom Svenska Rovdjursföreningen. Mer kommer att finnas att läsa i nästa nummer av Våra Rovdjur där föreningens ordförande, Roger Olsson utvidgar sin syn på det”, står det i nyhetsbrevet. 12,6 miljoner kronor fördelas Ingela Hiltula bekräftar att det inte blir något bidrag till Rovdjursföreningen i år. – Det kan bli så här när man ska väga många projekt och organisationer mot varandra, säger Ingela Hiltula. Potten som pengarna tas ifrån är bidrag till ideella miljöorganisationer. Totalt i år fördelas 12,6 miljoner kronor. Jakt & Jägare har inte lyckats nå Rovdjursföreningens ordförande, Roger Olsson, för en kommentar.

Se de filmade föreläsningarna

Så skiljer Granqvist ut hybrider

Förre överkonservatorn Eirik Granqvist och förre chefen vid viltcentralen i Finska Karelen, Kaarlo Nygren, hävdar att de finska och svenska vargarna till stor del är hybrider. De framträdde vid ett i Orsa härom… Läs mer Misstroendeförklaring mot Bixo Efter dagens möte med förbundsstyrelsen i Jägarnas Riksförbund (JRF) har styrelsen gjort följande uttalande, som skickats till distrikt och avdelningar i JRF. FÖRBUNDSSTYRELSENS MISSTROENDEFÖRKLARING MOT BENGT BIXO Läs mer

Schoultz_pa_vargmarkning_s
Åklagare med på vargmärkning. Miljöåklagare Åse Schoultz var på vargmärkning häromdagen

Kritik mot åklagares ”vargutflykt”

På tisdagen var det stor vargmärkning i Ulvsjön. En av deltagarna var miljöåklagare Åse Schoultz. – Konstigt att hon ägnar sig åt sådant istället för att bestämma om vi som misstänks i Lillhärdalfallet ska å…

Läs mer

Kovänder om jakt på skånevarg

Efter ett tredje vargangrepp kovänder länsstyrelsen i Skåne och tillstyrker skyddsjakt på varg. Tidigare har myndigheten, till skillnad från Viltskadecenter avrått från skyddsjakt. I ett kompletterande yttrande till Naturvårdsverket tillstyrker lä… Läs mer

Överklagar dyrare småviltjaktI Jämtland har priserna för småviltsjakt i renbetesfjäll höjts markant. Detta överklagas nu av Jägareförbundet Mittnorrland.Länsstyrelsen i Jämtlands län har höjt priset för små…Läs mer

Vill hålla varghybrider på Gotland En engelsman har önskemål om att hysa hybrider mellan varg och hund i hägn på Gotland. Han har till och med varit i kontakt med länsstyrelsen på Gotland för att presentera sin idé. Läs mer

Kostavargen sköts vid kvigorna

Kostavargen sköts till döds när den återvände till hagen i Yggersryd utanför Eriksmåla, som den tömde på får i söndags. Nu skulle den ta kvigorna i hagen. Enligt länsstyrelsens… Läs mer

Debatt:

Dags att ändra lagtexten för VVO

Den nuvarande lagen om viltvårdsområden (VVO) saknar förankring i grundlagen och har flera brister. Nu går det att lösa problemet med en enkel omskrivning, hävdar debattören Sture Nilsson.

Ta bort lagkravet… Läs mer

Misstänkt vargattack mot getterSju getter har försvunnit ett efter ett hos en fäbodbrukare i Östra arådalen i Bergs kommun, Jämtland. Under helgen hittades tre getter döda, och vid ett av dem hittades ett hårstrå och ett spår.Läs mer

Mellan den 3 och 11 augusti har 2013 års upplaga av Stora Nolia genomförts i Umeå. Mässan har haft drygt 98 000 besökare under dagarna. Under mässan värvade JRF 454 nya medlemmar Läs merJRF värvade 454 på Nolia

Stundtals het debatt när JRF-stämman avslutades

JRF-sondag_till_webben_s Stämmoombud som voterar. Under söndagens motionsbehandling på JRF-stämman blev det bland annat votering om en motion som föreslår att förbundet ska jobba efter en gemensam handlingsplan. Det konstaterades med anledning av att den mellansvenska varggruppen gjort egna utspel. Stundtals het debatt när JRF-stämman avslutades Söndagens motionsbehandling vid JRF-stämman innebär bland annat att förbundet fortsätter delta i Vargkommittén. I övrigt ändrades Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy. Nu framgår det tydligt att JRF säger nej till frilevande varg i… Läs mer

Paragraf 28-björnar blir dyra

Marie Pott2013-05-17

Alla björnar, och övriga stora rovdjur, som fälls utanför vanlig jakt, ska fraktas till SVA för undersökning. Det kan ibland vara en kostsam logistik för polis och myndigheter.

Rovdjur som fälls utanför eventuell ordinarie jakttid hör till kronans vilt och ska transporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. Syftet med detta är dels att undersöka om djuret fällts på det sätt som uppgetts, till exempel om det finns renkött i magen på en björn som stöder användandet av paragraf 28, och dels för att SVA undersöker dödade rovdjur i forskningssyfte och djuren bevaras sedan av Naturhistoriska museet. 14 timmars arbete När en björn i början av veckan sköts i Storvätteshågna, Idre, tog det runt 14 timmar för två poliser och en man från länsstyrelsen att frakta björnkroppen med fyrhjuling, och sedan köra den till polisstationen inför vidare frakt till SVA. Dessa kostnader kan polisen få kompensation för via viltvårdsfonden. ”Kan bli aktuellt att se över lagstiftningen” I dag finns det ganska många björnar och behövet att undersöka varje skjuten björn är inte lika stort som det har varit. Det kan därför bli aktuellt att ändra på kraven på att alla björnar ska in till SVA. – Idag finns det en lag som vi har att följa och det finns anledning till att undersöka björnar, samtidigt finns det många björnar och det kan bli aktuellt att se över lagstiftningen, säger Per Risberg på Naturvårdsverket till Dalarnas Tidningar.

Älghundsutställning gav nya JRF:are

JRF-basen Solveig Larsson var med när JRF-avdelningen deltog vid älghundsutställningen i Lycksele i lördags.
Jägarnas Riksförbunds avdelning i Vindeln-Lycksele fanns med då Västerbottens Älghundklubb hade sin årliga utställning vid Ansia camping i Lycksele lördagen den 18 augusti. 240 hundar var anmälda till utställningen. Jägarnas Riksförbunds förbundsordförande Solveig Larsson fanns på plats med JRF-avdelningen. Elva nya medlemmar värvades bland besökare och deltagare på utställningen.

Björnriven kvar på sjukhusetDen 51-årige mannen som attackerades av björn i norra Jämtland vårdas fortfarande på Östersunds sjukhus för sina skador. Enligt anhöriga har björnen bitit och rivit honom i huvudet, på överkroppen och i ett ben. Den förundersökning…Läs mer
Filmade älgkos kamp mot vargar
Marie PottUnder tio minuter kämpade älgkon för att försvara sin älgkalv mot vargarna.
Naturfotografen Patrick Endrews var ute och filmade i nationalparken Denali i Alaska, när han lyckades få med en situation där en älgko försökte försvara sin kalv mot en hungrig vargflock.Först blev älgkon och hennes kalv angripna av en ensam varg. Kon lyckades jaga bort vargen. Men snart kom ytterligare fem vargar och kaos utbröt när flocken strategiskt angrep den lilla kalven. – Kalven sökte skydd under älgkons mage, medan kon jagade bort vargarna med sina klövar. Men vargarna var listiga och kunde snart dra bort kalven från sin mor, berättar Patrick Endrews för Daily Mail. Kampen varade i tio minuter Patrick Endrews menar att det var med skräckblandad förtjustning som han såg på den våldsamma kampen mellan älgarna och vargarna. Han har hört andra berätta om liknande händelser förut, men inte fått se dem själv. – Efter att ha besökt parken i 30 år var det väl min tur. Angreppet, från det att vargarna omringade älgen till att de hade dödat älgkalven, varade i cirka tio minuter, säger Patrick Endrews till Daily Mail. Vill du se filmen? Klicka här.