Vargkommittén?

Man bör ställa sig frågan.  Att vara med i vargkommittén ska ses som ett politiskt beslut dvs finns man ej med kan man ej påverka.