algforvaltn

alginfo.se

Från den 1 januari 2012 träder en ny älgförvaltning i kraft. Här hittar du fakta och bakgrund till och om den nya älgförvaltningen.
www.alginfo.se

jaktlagstift

jaktlagstiftning.se

Jägare, precis som samtliga andra, är skyldiga att kunna landets lagar och förordningar som gäller för den verksamhet man bedriver. I jägarens och jaktens fall är det i huvudsak jaktlagen, jaktförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd som reglerar vad som är tillåtet.
www.jaktlagstiftning.se
jagarnas blogg

Jägarnas blogg

Jägarnas blogg skrivs av vår Informations- och marknadsansvarige Johan Boström. Han skriver om sådant som rör jakten och jägarna i Sverige. En del handlar även om JRF.
http://jrflj.wordpress.com
rovdjursinfo

rovdjursinfo.se

Jägarnas Riksförbund informerar här om i första hand vargen och beslut som ligger till grund för dess förvaltning. Du hittar även viss information om björn och lo.
www.rovdjursinfo.se

jaktkort

Statligt jaktkort

Jägarnas Riksförbund informerar om hur och varför man löser statligt jaktkort. Det är Naturvårdsverket som handhar och ansvarar för det statliga jaktkortet. Vi visar här hur man går tillväga för att lösa det.

www.statligtjaktkort.se

jagarexamen

jagarexamen.org

Jägarnas Riksförbund informerar om hur och med vilket lämpligt material du kan ta din jägarexamen. Att läsa till jägarexamen är ett steg på vägen till att bli jägare. För att ta din jägarexamen måste du genomgå teoretiska såväl som praktiska prov.
www.jagarexamen.org